გვანცა ჯელია

გვანცა ჯელია არის საადვოკატო ბიუროს უფროსი იურისტი. მან 2017 წელს დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი და 2019 წლიდან უძღვება კომპანიის მნიშნელოვან კორპორატიულ კლიენტებთან საქმის წარმოებას.

გვანცას საქმიანობის მიმართულებები მოიცავს, სახელშეკრულებო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების წარმოებას. იგი ასევე როგორც უფროსი იურისტი პასუხისმგებელია ბიუროს კორპორატიულ და მსხვილ კლიენტებთან კომუნიკაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

გვანცა არის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრანტი.

საქმის წარმოებას ახორციელებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე.