საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში.

2022 წლის 25 იანვრის გადაწყვეტილებით საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ ჩვენი კომპანიის დამფუძბნებელი პარტნიორი ამირან გიგუაშვილი არჩეულ იქნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფიციალურ წარმომადგენლად საქართველოს პარლამენტში. ვულოცავთ ბატონ ამირანს ამ საპასუხმისმგებლო თანამდებობაზე არჩევას და ვუსვურვებთ წარმატებულ საქმიანობას.