თამაზ გიგუაშვილი

თამაზ გიგუაშვილმა დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. ის აქტიურად არის ჩართული კომპანიის საქმიანობაში და მზად არის მომავალში გახდეს საოჯახო ბიზნესის სრულუფლებიანი პარტნიორი.